Voor leden

Hier vind je de materialen van de GIT-PD

  • Voor professionals

Op deze pagina vind je de materialen die je kunt gebruiken om zelf een GIT-PD-training te geven en veel ander materiaal van de GIT-PD.


GIT-PD: Een behandelkader voor persoonlijkheidsstoornissen

De Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD) is een kader voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. De behandeling haalt de gemeenschappelijke werkzame elementen uit bestaande effectieve behandelingen, aangevuld met praktijkkennis van professionals, cliënten en naasten.

De bestaande specialistische, effectieve behandelingen zijn erg duur en worden daarom slechts beperkt aangeboden. Het alternatief dat patiënten dan krijgen verschilt enorm per instelling en zelfs per behandelaar, waardoor niet duidelijk is wat de kwaliteit hiervan is. Daarom is het nodig om een alternatief te bieden met een duidelijk algemeen kader.

Voor wie is het aanbod bedoeld?

Het aanbod richt zich op de mensen met een persoonlijkheidsstoornis die nu niet in een specialistische behandeling terecht kunnen. De principes en aanbevelingen zijn vooral gebaseerd op onderzoek bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Experts zijn het er echter over eens dat ze werkzaam kunnen zijn voor de grote groep van mensen met persoonlijkheidsproblematiek.

Het doel van de GIT-PD

Het doel van de GIT-PD is om een kwalitatief goede en kosteneffectieve behandeling te bieden voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. De GIT-PD gaat niet alleen uit van wetenschappelijke kennis, maar ook van praktijkervaringen van professionals uit verschillende GGz-instellingen in Nederland én van de ervaringen van cliënten en naastbetrokkenen. Het resultaat is een kader voor goede zorg, dat tegelijk veel ruimte laat om eigen accenten en invullingen te geven.

De Basistraining GIT-PD bestaat uit de modules: Basishouding, Assessment en behandeldoelen, Crisis en Breuken in de therapeutische relatie.  

U vindt hier enkele webinars uit 2024. 15 februari: Maatschappelijk herstel door Erwin van Meekeren 14 maart: Een sterk verhaal door Silvia Pol...

This content is for members only.
Login

Hier vindt u de handleiding en de vragenlijst van de STiP-5.1 Enkele toelichtende video’s zijn hier te vinden: Introductie STiP  1a. Eigenheid 1b. Eigenwaarde 1c. Emoties 2a. Eigenheid 2b. Begrijpen van anderen 2c. Perspectieven 2d. Impact 3. Verbondenheid  ...

This content is for members only.
Login

GIT-PD; tegenover, naast, op, onder, of in plaats van CGT? Hoe bewezen effectief is GIT-PD? Improving access to and effectiveness of mental health care for personality disorders: the guideline-informed treatment for personality disorders (GIT-PD) initiative in the Netherlands  ...

This content is for members only.
Login

De GIT-PD Train-de-trainer is enigszins in een nieuw jasje gestoken. Vindt hier de nieuwe presentaties en bijbehorende filmpjes: Achtergrond en principes Workshop 1: Opbouwen van een werkrelatie  Bijbehorende draaiboek Video’s: Verdieping probleemgebieden Conflict in groepstherapie Workshop 2: Samenwerken en motivatie Bijbehorende draaiboek Video’s: Zoeken naar overeenstemming van doelen en taken Omgaan met lage motivatie Workshop...

This content is for members only.
Login

Hier vindt u enkele video’s van de GIT-PD waarin een gesprek met een naaste wordt voorbereid met de cliënt: 1: Het ter sprake brengen van het betrekken van een naaste 2: Het voorbereiden van een gesprek met een naasten 3: Het voeren van een gesprek met een naastbetrokkene Daarnaast staan hier twee video’s van een...

This content is for members only.
Login

Hier vindt u het draaiboek en de presentatie behorende bij de module ‘Basishouding’ . Hier vindt u ook de video’s behorende bij de module ‘Basishouding’  van de GIT-PD Train-de-trainer....

This content is for members only.
Login

U vindt hier de laatste 5 webinars van 2023 als video en een aantal beschikbare presentaties om terug te lezen. Empathie Therapeutische relatie Uiten van emoties MBT en Trauma DGT en Trauma...

This content is for members only.
Login
>