Voor leden

Hier vind je de materialen van de GIT-PD

Op dit moment is er een storing van het besloten deel van de website. Heb je op korte termijn bepaalde materialen nodig b.v. omdat je een training gaat geven, stuur ons dan even een mailtje (info@kenniscentrumps.nl)

  • Voor professionals

Op deze pagina vind je de materialen die je kunt gebruiken om zelf een GIT-PD-training te geven en veel ander materiaal van de GIT-PD.


GIT-PD: Een behandelkader voor persoonlijkheidsstoornissen

De Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD) is een kader voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. De behandeling haalt de gemeenschappelijke werkzame elementen uit bestaande effectieve behandelingen, aangevuld met praktijkkennis van professionals, cliënten en naasten.

De bestaande specialistische, effectieve behandelingen zijn erg duur en worden daarom slechts beperkt aangeboden. Het alternatief dat patiënten dan krijgen verschilt enorm per instelling en zelfs per behandelaar, waardoor niet duidelijk is wat de kwaliteit hiervan is. Daarom is het nodig om een alternatief te bieden met een duidelijk algemeen kader.

Voor wie is het aanbod bedoeld?

Het aanbod richt zich op de mensen met een persoonlijkheidsstoornis die nu niet in een specialistische behandeling terecht kunnen. De principes en aanbevelingen zijn vooral gebaseerd op onderzoek bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Experts zijn het er echter over eens dat ze werkzaam kunnen zijn voor de grote groep van mensen met persoonlijkheidsproblematiek.

Het doel van de GIT-PD

Het doel van de GIT-PD is om een kwalitatief goede en kosteneffectieve behandeling te bieden voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. De GIT-PD gaat niet alleen uit van wetenschappelijke kennis, maar ook van praktijkervaringen van professionals uit verschillende GGz-instellingen in Nederland én van de ervaringen van cliënten en naastbetrokkenen. Het resultaat is een kader voor goede zorg, dat tegelijk veel ruimte laat om eigen accenten en invullingen te geven.

De Basistraining GIT-PD bestaat uit de modules: Basishouding, Assessment en behandeldoelen, Crisis en Breuken in de therapeutische relatie.  

Hier vindt u het draaiboek en de presentatie behorende bij de module ‘Basishouding’ . Hier vindt u ook de video’s behorende bij de module ‘Basishouding’  van de GIT-PD Train-de-trainer....

This content is for members only.
Login

Hier vindt u de webinars van 2023: 12 januari 2023: Inleiding rondom common factors (Sanne Bruijniks) 9 februari 2023: Doelgericht behandelen (Kees Korrelboom) 9 maart 2023: Empathie (Greet Vanaerschot) 13 april 2023: Therapeutische relatie (Anton Hafkenscheid) 11 mei 2023: Feedbackgericht behandelen (Nele Stinckens) 8 juni 2023: Uiten van emoties (Anna Bartak)...

This content is for members only.
Login
>