Agenda

 • 25 januari

  De inzet van emotieregulatietraining bij kinderen en volwassenen

  De Werelt, Lunteren, Nederland

  Problemen met emotieregulatie liggen aan de basis van heel veel verschillende psychologische problemen en zijn aantoonbaar geassocieerd met een verhoogd risico op verschillende vormen van psychopathologie. Goede emotieregulatievaardigheden werken dan weer beschermend.

 • 25 januari

  De inzet van emotieregulatietraining bij kinderen en volwassenen

  De Werelt, Lunteren, Nederland

  Een emotieregulatietraining is één van die belangrijk transdiagnostische programma’s die u als zorgprofessional vroeg of laat nodig zal hebben. Problemen met emotieregulatie liggen aan de basis van heel veel verschillende psychologische problemen en zijn aantoonbaar geassocieerd met een verhoogd risico op verschillende vormen van psychopathologie. Goede emotieregulatievaardigheden werken dan weer beschermend.

 • 25 januari

  Kennismiddag cluster C PS

  Trimbos-instituut, Utrecht, Nederland

  Kennismiddag cluster C PS

  Na het succes van het symposium rond Cluster C persoonlijkheidsstoornissen in 2016 organiseert het podium Cluster C op 25 januari 2018 een kennismiddag.

  Deze middag staat in het teken van de volgende vier thema’s:

 • 28 januari tot 2 februari

  Reizen in een grensgebied

  Kulturhaus, Selva di Val Gardena, Italië

  Elke dag zien we patiënten met vaak zeer complexe psychische problematiek. In aanvulling op onze klinische ervaring raadplegen we daarom richtlijnen om zo goed mogelijk op basis van wetenschappelijke evidentie te (be)handelen. Helaas helpen die richtlijnen ons regelmatig niet veel verder. Daarbij hebben we ook te maken met een groot aantal ‘zorgstandaarden’ en ‘generieke modules’, opgesteld vanuit het perspectief van de patiënt, over een scala van (trans)diagnostische thema’s.

 • 30 januari

  Congres Trauma en systeemtherapie

  Castellum de Hoge Woerd, Utrecht, Nederland

  Kinderen en adolescenten in de verdrukking

 • 9 februari

  Forensische GGz anno 2018

  De Rode Hoed, Amsterdam, Nederland

  De stand van zaken

  De forensische psychiatrie en psychologie zijn voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt er steeds weer nieuwe informatie beschikbaar. Tegelijkertijd speelt de nauwe relatie met het zich eveneens ontwikkelende recht, een belangrijke rol. Dit alles maakt de forensische GGz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft ook grote invloed op het denken en doen van de betrokken professionals.

 • 15 februari

  Shared care 2018

  Planetarium, Amsterdam-Zuidoost, Nederland

  12 maanden psychiatrie in vogelvlucht

 • 15 februari

  Gehechtheid in de behandelkamer

  NBC Congrescentrum, Nieuwegein, Nederland

  Bij het congres komen professionals werkzaam in de (jeugd) hulpverlening samen en worden op de hoogte gebracht van inzichten en methodieken rondom het thema hechting. 
  Aanleiding is o.a. de vertaling van het werk van Dan Hughes grondlegger van de Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP). Iedere deelnemer ontvangt tevens dit Werkboek Hechtingsgerichte Gezinstherapie.

 • 16 februari

  Het geweten als last

  De Rode Hoed, Amsterdam, Nederland

  De innerlijke criticus teveel aan het woord

  Als uw patiënt lijdt onder dysthyme klachten, problemen met losmaking, een lage zelfwaardering of perfectionisme, overweegt u dan een streng of straffend geweten als (mede)oorzaak? Het geweten kan immers functioneren als een innerlijke criticus die het emotionele evenwicht verstoort en uit balans houdt.

 • 2 maart

  Introductietraining RO-DBT

  Hoog Catharijne, Utrecht, Nederland

  Radically Open – Dialectical Behavior Therapy (RO-DBT) is een nieuwe evidence based behandeling uit Engeland die zich richt op het behandelen van overmatige zelfbeheersing, oftewel overcontrole.

  RO-DBT kan hiermee worden ingezet op een breed spectrum van problemen waarbij emotionele overcontrole een grote rol speelt, zoals anorexia nervosa, chronische depressie, persoonlijkheidsstoornissen en obsessief-compulsief gedrag. RO-DBT is juist voor deze moeilijk te behandelen problemen bewezen effectief gebleken, en komt nu naar Nederland.