Agenda

 • 20 november tot 24 november

  5 najaarssymposia

  Congrescentrum De Werelt, Lunteren, Nederland

  5 bijzondere najaarssymposia voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten

  Maandag 20 november - Capita Verslaving
  Middelengebruik en bijzondere risicogroepen

  Dinsdag 21 november - Wie ben ik eigenlijk?
  Persoonlijke identiteit en de GGz-praktijk

  Woensdag 22 november - Neurowetenschappen en de GGz-praktijk
  Zin en onzin op de werkvloer

  Donderdag 23 november - Omgaan met uitersten
  Persoonlijkheidsstoornissen en polarisatie

 • 21 november

  Najaarssymposium Bipolaire stoornissen

  Eenhoorn, Amersfoort, Nederland

  Multidisciplinair werken

 • 23 november

  Van wijk tot wetenschap

  1931 Congrescentrum Brabanthallen, s-Hertogenbosch, Nederland

  Congres Van wijk tot wetenschap 2017: samen ontwikkelen

  Sinds de transitie zijn steeds meer initiatieven ontstaan om kennis te delen en samen te werken binnen de brede jeugdhulp. Er is veel betrouwbare kennis voorhanden over de vraag welke hulp effectief is voor welke kinderen en jongeren. Maar hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking zijn er al en kunnen een startpunt zijn voor anderen?

 • 23 november

  Phrenos Psychosecongres

  De Nieuwe Buitensociëteit Regardz, Zwolle, Nederland

  Levensloop - levenshoop

  Wat is de bijdrage van de ggz aan het leven met psychose in de verschillende levensfasen? Welke zorg heb je nodig als jeugdige, als bewoner van een beschermde woonvorm, als cliënt in de langdurige zorg, als oudere? Welke belemmeringen zijn er in de zorg om effectieve interventies aan te bieden?  De rode draad in het programma van het congres is hoe cliënten in de verschillende levensfasen ondersteund kunnen worden in hun herstel: levensloop – levenshoop.

 • 24 november

  Symposium Psychodynamische Psychotherapie

  GGZ WNB, Halsteren, Nederland

  Vaak wordt over patiënten met Cluster-C persoonlijkheidsproblematiek gesproken alsof het relatief milde persoonlijkheidsproblematiek betreft. Of zoals in Kernbergs structurele diagnostiek zijn patiënten met een overwegend neurotische persoonlijkheidsstructuur de meest éénvoudige om te behandelen… Toch? Of niet soms?

 • 25 november

  Publieksdag Stichting Borderline

  Meeting Plaza, Utrecht, Nederland

  Borderline 'een kleurenpalet' 

  Het thema van deze publieksdag is Borderline een kleurenpalet. Hiermee bedoelen wij dat iemand met borderline wel zwart of wit kan denken, maar als persoon uit veel meer mooie kleuren bestaat. Tijdens deze middag wordt zowel plenair als in workshops voorlichting gegeven over thema’s die direct met Borderline te maken hebben. Plenair zijn er twee sprekers, een ervaringsdeskundige en een familielid. Zij zullen ingaan op het thema van deze dag.

  Na het plenaire gedeelte kunt u twee workshops van uw keuze volgen.

 • 28 november

  Participatie en herstel

  Meervaart, Amsterdam, Nederland

  Ontwikkelingen en uitdagingen in de wijk

  Het congres richt zich op de ontwikkeling van wijkgericht werken met aandacht voor de ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische, psychosociale of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek.

 • 1 december

  Trauma en persoonlijkheidsproblematiek

  De Werelt, Lunteren, Nederland

  Dit congres gaat in op de behandeling van trauma in relatie tot persoonlijkheidsproblemen. Uitgangspunt daarbij is dat (ernstige) traumatische gebeurtenissen impact hebben op de ontwikkeling en copingstrategieën van cliënten. Traumatische ervaringen die tijdens de jeugdjaren zijn opgedaan, zoals affectieve verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik, verlating of anderszins kunnen goed worden behandeld. Door een traumagerichte behandeling, in combinatie met andere methodieken, zal vervolgens de inadequate hantering van stress en akelige herinneringen, de coping, kunnen veranderen.

 • 7 december

  Stoppen met behandelen

  CineMec, Utrecht, Nederland

  De financiering van onze geestelijke gezondheidszorg staat onder druk. En dat is nog zacht uitgedrukt. Om ziektekosten beheersbaar te houden dienen tegenwoordig opnames te worden voorkómen, bedden afgebouwd en mogen ambulante behandeltrajecten niet altijd meer worden verlengd. Eindigheid van zorg speelt daarmee een steeds nadrukkelijkere rol in onze spreekkamers: we moeten bij voorkeur kort en krachtig behandelen en niet ‘eindeloos’ doorgaan. Maar is er wel voldoende wetenschappelijke evidentie om kortere klinische interventies te rechtvaardigen? Hoe lang is kort eigenlijk?

 • 8 december

  Outsiders?!

  Museum Hermitage, Amsterdam, Nederland

  Psychische stoornissen buiten gebaande paden