Agenda

 • 16 september tot 21 september

  Integratieve theoriegestuurde psychodiagnostiek

  -, Montaione, Italië

  Steeds meer wordt de noodzaak benadrukt van een dimensionele benadering in de diagnostiek van persoonlijkheidspathologie. Mensen kunnen een combinatie van een groot aantal meer of minder sterke persoonlijkheidskenmerken vertonen, waarbij sprake is van een vloeiende grens tussen normaliteit en pathologie. Essentieel aan dimensionele modellen is dat ze verschillende kenmerken van de persoonlijkheid combineren tot een profiel. De betekenis van dit profiel wordt met behulp van een theoretisch kader van betekenis voorzien.

 • 18 september

  9e Jaarcongres LVB

  Buitensociëteit Zwolle, Zwolle, Nederland

  In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd. 

 • 19 september

  Training Semi-gestructureerd Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5’(STiP-5.1)

  Hotel Golden Tulip Keyzer, Breda, Nederland

  Wilt u meer weten over de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen vanuit het Alternatieve Model in DSM-5? In deze training maken wij u wegwijs in de nieuwe DSM-5 concepten voor persoonlijkheidsstoornissen én leert u het ‘Semi-Structured Interview for Personality Functioning DSM-5 (STiP-5.1)’ te gebruiken.

 • 20 september

  F-ACT congres 2018

  Domkerk, Utrecht, Nederland

  F-ACT Harvest, oogsten uit de proeftuinen van nieuwe pioniers

  Resilience+ organiseert in 2018 de zestiende editie van het landelijke F-ACT-congres in de binnenstad van Utrecht. Dit doen ze in nauwe samenwerking met F-ACT Nederland, Altrecht, Lister, Kwintes, Jellinek, Zilveren Kruis Achmea en diverse andere nog te benaderen lokale en landelijke partners.

  Er wordt nog druk gewerkt aan het programma, voor meer informatie en inschrijven, kijk dan op de website van de organisatie. 

 • 21 september

  Operations Management: Integrale patiëntenlogistiek

  Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht, Nederland

  Zorg op maat leveren waar en wanneer het de patiënt het beste uitkomt

  Patiënten nemen steeds meer zelf de regie over hun eigen zorgvraag. Zij hebben daarbij vragen die de zorg soms vreemd overkomen. Bijvoorbeeld als het gaat om het leveren van  laagdrempelige zorgproducten: “Kan dat niet op een tijdstip moment dat het mij het beste uitkomt?”

 • 23 september tot 28 september

  De therapeutische relatie

  Montaione, Montaione, Italië

  De therapeutische relatie is het fundament onder het werk van psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. In elke ontmoeting met de patiënt worden vaardigheden om deze relatie te hanteren aangesproken en soms ronduit beproefd. Tijdens dit intensieve 6-daagse programma gaan de deelnemers onder begeleiding van Moniek Thunnissen en Anton Hafkenscheid, vanuit de meest actuele en relevante invalshoeken uitgebreid aan de slag met dit belangrijke thema.

 • 27 september tot 29 september

  5th International Congress on BPD and allied disorders

  Meliá Hotel Sitges, Sitges, Spanje

  Rethinking borderline personality disorder: improving treatment and training

  In september 2018 vindt het 5e ESSPD congres plaats in Spanje. Zet deze vast in uw agenda, meer informatie zal later volgen.
  De inschrijving en call for abstracts is geopend. De deadline voor indienen van symposia en (poster) presentaties is verlengd naar 3 april 2018. Voor meer informatie, kijk op de website van de ESSPD. 

   

   

 • 28 september

  Preventie van psychische aandoeningen bij kinderen

  Van der Valk hotel Utrecht, Utrecht, Nederland

  Voorkom de etikettenregen!

  Wat doet u aan de preventie van psychische aandoeningen bij kinderen? We richten ons vooral sterk op stoornissen, we attenderen de ouders op de gedragsproblemen van hun kroost, we komen met diagnoses op de proppen, de ouders en de omgeving passen zich daarop aan. Maar waar blijft de actieve input tijdens zwangerschap, bevalling en vroege kindertijd om aandoeningen te voorkomen?

 • 4 oktober

  De essentie van psychotherapie en de weerbarstige praktijk

  De Nieuwe Liefde, Amsterdam, Nederland

  De psychotherapie kent meer dan 450 stromingen. Ze verschillen in mensopvatting, behandelstrategie en behandeltechniek. Wel gaan ze allemaal uit van de premisse dat hun aanpak een heel specifieke is. Echter, in de weerbarstige klinische praktijk moeten behandelaars kunnen terugvallen op algemeen werkzame therapeutische principes. Maar wat zijn de gemeenschappelijke en/of bepalende elementen van al die stromingen? Wat is breed toepasbaar bij de behandeling van complexe pathologie? Wat is de essentie van psychotherapie?

 • 5 oktober

  Jaarcongres Jeugdzorg

  Unieplaza, Culemborg, Nederland

  Integraal werken en innovatief aanpakken

  Het 2e Jaarcongres Jeugdzorg gaat in op wat de transitie jeugdzorg heeft opgeleverd. Hoe ziet de toekomst van de jeugdzorg er uit. Gaat het echt zo slecht als de media ons doen geloven? Of valt het allemaal wel mee, aangezien uit onderzoek blijkt dat veel gemeenten tevreden zijn? De verander opgave van de jeugdzorg lijkt hoe dan ook nog onverminderd groot.