Agenda

 • 16 januari tot 6 maart

  Basistraining Schematherapie

  BCN Utrecht, Utrecht, Nederland

  Benieuwd naar de theorie en basisprincipes van schematherapie? Dan is dit de juiste training voor u. Wij leren u de achtergronden van het model kennen, de begrippen die gehanteerd worden en de toepassing daarvan in de praktijk. Naast cursorisch onderwijs leggen wij grote nadruk op het opdoen van ervaring. Tevens komen de aspecten van (dag)klinische schematherapie aan bod evenals werken in een multidisciplinair team.

 • 19 januari tot 24 januari

  Corsendonkcursus

  Priorij Corsendonk, Oud-Turnhout, België

  Al jarenlang wordt in een eeuwenoude priorij net over de grens in België de vermaarde Corsendonkcursus georganiseerd. Een team van topdocenten gaat de maximaal 24 cursisten een week lang vóór met alle essentiële ins en outs noodzakelijk voor het doen van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt in een inspirerende carrousel van plenaire presentaties, workshops en 'meet-the-expert sessies'.

 • 22 januari

  Ingewikkeld, een voorstelling over borderline

  Koning Willem I College, Den Bosch, Nederland

  Over struikelen en liefhebben

  Een jonge vrouw
  Een jonge jongen
  Een vader, een moeder, een broer, een zus, een vriend
  Hoe te leven met
  Jezelf
  De ander
  met diagnose, of juist niet

  Ze vertellen. Over hun leven. Vanuit naasten. Vanuit zichzelf.

  Niemand is uit luxe vervelend.
  Niemand kiest ervoor een moeilijk mens te zijn.

 • 29 januari

  Landelijke studiedag Dubbele Diagnose

  Meeting Centre Aristo, Utrecht, Nederland

  In Nederland heeft een groot deel van de mensen met een psychische stoornis ook last van een verslaving. Veel mensen met een dubbele diagnose krijgen niet de juiste behandeling omdat de problematiek heftig is en deze doelgroep een typisch voorbeeld is wat tussen wal en schip valt.

 • 5 februari

  Studiedag Tijdelijke opname thuiswonende ouderen

  Aristo Utrecht, Utrecht, Nederland

  Goede coördinatie is een van de sleutels voor juiste zorg op de juiste plek, voor thuiswonende ouderen die tijdelijk meer zorg nodig hebben. Professionals (artsen, verpleegkundigen) ervaren regelmatig problemen met het vinden van een tijdelijk (eerstelijns) bed. Onnodig en kostbaar ziekenhuisverblijf is soms onvermijdelijk. Dit alles gaat nogal eens gepaard met zorgen en frustratie voor alle partijen.

 • 7 februari

  18e Jaarsymposium Spoedeisende GGz

  Rode Hoed, Amsterdam, Nederland

  De spoedeisende psychische zorg is voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt onophoudelijk nieuwe informatie beschikbaar. Maar het vak is ook in beweging door ingrijpende gebeurtenissen op de ‘werkvloer’. Het is steeds weer een uitdaging om als betrokken professional te bepalen wat relevant is voor de dagelijkse acute praktijk. Hoe dan ook, het is voor iedereen essentieel om up-to-date te blijven!

 • 7 februari

  Congres Kindermishandeling

  Van der Valk Utrecht, Utrecht, Nederland

  Tijdens dit ggz-congres gaan experts in op wát nodig is in de praktijk om kindermishandeling te voorkomen, signaleren, stoppen en het behandelen ervan in de keten. Wie doet wat? De nieuwste inzichten, onderzoeksresultaten en praktische handvatten bij dit actuele probleem worden met de deelnemers gedeeld.

  Aanleiding voor het congres
  Kinderen hebben een veilige opvoedomgeving nodig om gezond op te groeien. Dit is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld of misbruikt, een gruwelijk hoog aantal.

 • 11 februari

  Ouderenzorg op de juiste plek

  Hotel Utrecht, Utrecht, Afghanistan

  We worden met zijn allen steeds ouder en ziekenhuizen worden overspoeld door kwetsbare ouderen. Met goede ondersteuning en zorg belanden deze ouderen minder snel op de acute zorg en kunnen ze langer thuis blijven wonen, maar hoe organiseren we dit? Hoe bieden we ouderen zorg op de juiste plek?

 • 11 februari

  3e landelijke studiedag LVB en Psychiatrie

  Aristo, Amsterdam, Nederland

  Volgens het SCP heeft ongeveer 30% van de cliënten binnen de GGZ een lichte verstandelijke beperking (LVB). De zorgvraag van mensen met een LVB is met 7% gestegen, terwijl het aantal mensen met een LVB slechts met 1% is gestegen. Er is dus een toename van mensen met een LVB en GGZ problematiek. Voor goede, passende zorg is het binnen de GGZ belangrijk om een LVB te herkennen en de behandeling hierop aan te passen. Voor professionals in de LVB-zorg is het juist belangrijk om GGZ problematiek te herkennen en hierop te acteren.

 • 13 februari

  Jaarsymposium Shared Care

  Planetarium, Amsterdam, Nederland

  Op 13 februari 2020 wordt het Jaarsymposium Shared Care georganiseerd door Benecke onder voorzitterschap van prof. dr. (Aartjan) Beekman. Deze geaccrediteerde nascholing zal plaatsvinden vanaf 15:30 uur in het Planetarium te Amsterdam.Tijdens het programma zullen onderwerpen als acute psychiatrie, life style psychiatrie, stemmingsstoornissen, trauma/PTSD besproken worden.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over dit symposium en de mogelijkheid tot inschrijven gaat u naar deze website.