Agenda

 • 4 september

  GGZ Congres Trauma bij kinderen

  Green Village Nieuwegein, Nieuwegein, Nederland

  Gevolgen van trauma herkennen en behandelen
  De laatste jaren is er groeiende aandacht voor de gevolgen van trauma bij kinderen en de behandeling daarvan. De gevolgen van trauma zijn over het algemeen ernstig en vergaand. Het heeft een negatieve invloed op onder andere de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind en het vermogen om relaties met anderen aan te gaan.

 • 10 september

  Studiedag Ouderen en Psychatrie

  Aristo Amsterdam, Amsterdam, Nederland

  Soms gaat ouder worden gepaard met het ontstaan van psychiatrische aandoeningen of verandert de aard van al bestaande aandoeningen. Deze psychische problemen rond het ouder worden vragen om specifieke hulpverlening waardoor u behoefte kunt hebben aan meer kennis over dit thema.

  Als zorgprofessional in de ouderenzorg kan het u soms ontbreken aan de specifieke kennis die nodig is. Tijdens deze studiedag worden verder verschillende symptomen en stoornissen besproken en krijgt u handvatten voor het herkennen, behandelen en organiseren van zorg binnen de ouderenpsychiatrie.

 • 10 september

  De therapeutische relatie

  Jaarbeurs, Utrecht, Nederland

  De therapeutische relatie is het fundament onder het werk van psychiaters, psychologen en (psycho)therapeuten. In elke ontmoeting met de patiënt worden vaardigheden om deze relatie te hanteren aangesproken. En soms ronduit beproefd.

  Anton Hafkenscheid en Moniek Thunnissen informeren de deelnemers tijdens dit symposium vanuit enkele hoogst actuele en relevante invalshoeken over dit voor de dagelijkse GGz-praktijk essentiële thema. Het perspectief van het programma is breed, waarbij naast de ‘moeilijke patiënt’, ook de ‘moeilijke relatie’ en het ‘moeilijke team’ aan bod komen.

 • 15 september

  Borderline bij jongeren - online symposium

  ---, -, Nederland

  Binnen het onderzoek BPD YOUNG! proberen diverse onderzoekers beter te begrijpen hoe het sociaal functioneren bij jonge mensen met risico op borderline verloopt. 
  In deze online studiemiddag presenteren wij resultaten vanuit het wetenschappelijk onderzoek BPD YOUNG! en de behandeling vanuit Vroege Interventie HYPE.

  Kijk hier voor meer informatie over het hele programma en hoe je je kunt aanmelden.

 • 17 september

  VERS training

  Trimbos-instituut, Utrecht, Nederland

  Bent u geïnteresseerd in het geven van de VERS training? Bent u hulpverlener met minimaal een hbo-opleiding, heeft u ervaring met het geven van groepsbehandelingen en heeft u enige kennis van borderline persoonlijkheidsstoornissen? Dan kunt u zich aanmelden voor onderstaande training.

 • 22 september

  Jaarcongres LVB

  De Reehorst, Ede, Nederland

  Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) vormen in het sociaal domein één van de meest kwetsbare groepen als het gaat om sociale problematiek. Het wordt voor hen alsmaar lastiger om zelfstandig te functioneren in onze steeds complexere samenleving. In toenemende mate doen zij dan ook een beroep op voorzieningen.

 • 24 september tot 13 november

  Vervolgtraining schematherapie

  Golden Tulip, Breda, Nederland

  De vervolgtraining schematherapie is een verdieping van de basistraining. Het belangrijkste is het je eigen maken van de technieken en het hanteren van complexere situaties. Begrenzing, de empathische confrontatie en experiëntiële technieken komen aan bod. Het doel is dat je leert om jezelf in te zetten als instrument in de therapeutische relatie, doordat je ervaart wat een cliënt oproept als deze in een bepaalde modus zit.

 • 24 september

  ADHD & Verslaving

  Rode Hoed, Amsterdam, Nederland

  Verslaving en ADHD komen vaak samen voor, maar worden veelal niet in deze combinatie herkend én behandeld. Dit terwijl een gecombineerde aanpak van beide stoornissen beduidend effectiever is gebleken.

 • 9 oktober

  GGZ Congres Persoonlijkheidsstoornissen

  Green Village Nieuwegein, Nieuwegein, Nederland

  Dialectische gedragstherapie (DGT), schematherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Mentalization-Based Treatment (MBT) zijn maar enkele therapievormen die de afgelopen jaren een opmars hebben gemaakt bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen als borderline en depressie. Met deze technieken kan de behandelaar mensen helpen los te komen van gedragspatronen waar zij last van hebben, ze helpen om hun relaties te verbeteren (waaronder die met henzelf) en beter omgaan met negatieve ervaringen in het leven.

 • 22 oktober tot 23 oktober

  Train-de-Trainer GIT-PD

  de Zalen van Zeven, Utrecht, Nederland

  Op 22 en 23 oktober 2020 vindt de zesde editie van de workshop Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders plaats (let op: deze is dus verplaatst van 25 en 26 juni naar 22 en 23 oktober!)
  Tijdens deze dagen worden de principes van de GIT-PD bijgebracht en leert u hoe u deze principes aan uw collega's kunt overdragen.
  Er zal gebruik gemaakt worden van theoretische inzichten, instructiefilmpjes en rollenspelen.