Agenda

 • 29 augustus

  Socrates in de zorg

  Congrescentrum Inn Style, Maarssen, Nederland

  De gezondheidszorg (inclusief de GGz) is van oudsher gefundeerd op het Hippocratische ziektemodel. In de kern gaat het Hippocrates om het volgende:
  (1) symptomen worden veroorzaakt door in de patiënt gelegen factoren, waarbij
  (2) de dokter of therapeut een op deze factoren gerichte ingreep moet doen en
  (3) deze behandelaar moet proberen om de patiënt zo min mogelijk te laten lijden.

 • 5 september tot 11 oktober

  Basistraining Schematherapie

  BCN Capelle a/d IJssel, Capelle aan den IJssel, Nederland

  Benieuwd naar de theorie en basisprincipes van schematherapie? Dan is dit de juiste training voor u. Wij leren u de achtergronden van het model kennen, de begrippen die gehanteerd worden en de toepassing daarvan in de praktijk. Naast cursorisch onderwijs leggen wij grote nadruk op het opdoen van ervaring. Tevens komen de aspecten van (dag)klinische schematherapie aan bod evenals werken in een multidisciplinair team.

 • 5 september

  Vroege Ontwikkelingsstoornissen: de klinische stand van zaken in vogelvlucht!

  Pathé Utrecht Leidsche Rijn, Utrecht, Nederland

  Voortdurend is op elk terrein van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland een enorme hoeveelheid nieuwe informatie beschikbaar. De vroege ontwikkelingsstoornissen zijn op die regel geen uitzondering, zacht gezegd!

 • 13 september tot 27 september

  Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek bij adolescenten en hun systeem

  BCN Capelle a/d IJssel, Capelle aan den IJssel, Nederland

  TPO-A is een semigestructureerd model met als doel het zelfinzicht van de adolescent en zijn/haar systeem te vergroten en een begin te maken om de narratief van de adolescent en zijn systeem te veranderen. Door middel van een actieve samenwerking met zowel de adolescent als zijn/haar systeem, met behulp van alle stappen van het model, wordt geprobeerd positieve veranderingen bij de adolescent en zijn/haar systeem teweeg te brengen en de motivatie voor behandeling (opnieuw) te vergroten.

 • 17 september

  Jaarcongres LVB

  Buitensociëteit Zwolle, Zwolle, Nederland

  In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd. 

 • 20 september

  Schematherapie Congres

  nnb, -, Nederland

  Setting the stage

  Schematherapie is groeiend in populariteit en het thema ‘setting the stage’ gaat over het creëren van de juiste voorwaarden om schematherapie te laten floreren. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 • 20 september

  De therapeutische relatie: interactie en interventie

  De Rode Hoed, Amsterdam, Nederland

  De therapeutische relatie is het fundament onder het werk van psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. In elke ontmoeting met de patiënt worden vaardigheden om deze relatie te hanteren aangesproken. En soms ronduit beproefd.

  Anton Hafkenscheid en Moniek Thunnissen informeren de deelnemers tijdens dit symposium vanuit enkele hoogst actuele en relevante invalshoeken over dit voor de dagelijkse GGz-praktijk essentiële thema. Het perspectief van het programma is breed, waarbij naast de ‘moeilijke patiënt’, de ‘moeilijke relatie’ en het ‘moeilijke team’ aan bod komen.

 • 24 september

  LCB Studiedag: Zorgmijders met een Licht Verstandelijke Beperking

  Aristo Amsterdam, Amsterdam, Nederland

  Het is moeilijk om een goede hulpverlenersrelatie op te bouwen met kwetsbare mensen met een LVB. Reguliere communicatie en interventies blijken vaak niet te werken waardoor cliënten u steeds lijken te ontglippen. Het gebrek aan specifieke kennis en praktische handvatten kan leiden tot nog meer en duurdere zorg. 

 • 25 september

  Masterclass Wet Verplichte GGZ

  Meeting Centre Aristo, Utrecht, Nederland

  Masterclass Wet Verplichte GGZ

  De huidige Wet Bopz wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) voor de psychiatrie. Binnen de Wvggz zijn de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ geregeld.

 • 27 september

  Afscheidssymposium Wies van den Bosch - Compassievolle technologie en andere innovaties

  Domstad Utrecht, Utrecht, Nederland

  Save the date - afscheiddsymposium Wies van den Bosch