Agenda

 • 9 oktober tot 16 januari

  Dynamische Interpersoonlijke Therapie (D.I.T.) Training

  BCN Capelle a/d IJssel, Capelle aan den IJssel, Nederland

  De Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) is een door Lemma, Target en Fonagy ontwikkelde, tijd gelimiteerde vorm van psychodynamische psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van algemeen gehanteerde concepten en interventies uit de psychoanalytische theorie en praktijk.

 • 21 november tot 22 november

  5th International Congress of Mentalization Based Treatment - Mentalizing beyond clinical disorders: Resolving the puzzle

  Philharmonie, Haarlem, Nederland

  Voor de vijfde keer zal dit jaar het Internationaal Congres MBT gehouden worden. De focus van dit congres ligt op het verbreden van kennis rondom mentaliseren bij verschillende klinische stoornissen en op het geven van een overzicht van recente onderzoeken en ontwikkelingen wat betreft MBT. Hierbij zullen internationale experts aanwezig zijn, zoals Anthony Bateman.

  Het programma zal bestaan uit plenaire sessies en "expert at work" sessies (een soort workshops). Ook zal er een posterpresentatie plaatsvinden, waarbij u uw onderzoeksbevindingen en -ideeën kunt presenteren. 

 • 22 november tot 6 december

  Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek bij volwassenen

  BCN Amsterdam Arena, Amsterdam, Nederland

  Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) is een krachtige manier van psychologisch onderzoek, waarbij de samenwerking tussen cliënten en de diagnosticus centraal staat.

  Psychodiagnostiek wordt meestal geassocieerd met het verstrekken van informatie, met het onderzoeken, identificeren en classificeren van probleemgebieden. Psychodiagnostiek kan echter ook worden toegepast met als doel een therapeutisch effect te sorteren, waarbij de testsituatie zelf de voornaamste hefboom is naar positieve verandering voor de cliënt en zijn systeem (Kamphuis, J.H & Finn, S 2006).

 • 26 november

  Psychische stoornissen bij ouderen

  Rode Hoed, Amsterdam, Nederland

  De bevolking vergrijst! Daar kijkt niemand meer van op. Dat bij die vergrijzing het belang van de herkenning en de behandeling van specifieke psychische stoornissen bij ouderen toeneemt, verbaast ook niemand. Het is dan ook geen gelukkig toeval – zacht gezegd – dat de kwaliteit van de zorg voor ouderen met een psychische stoornis de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Toegenomen kennis over de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten van veroudering, in relatie tot het geestelijk functioneren en welbevinden, heeft dit mogelijk gemaakt.

 • 28 november

  Mythes van vooruitgang: de onmacht van de psychotherapie

  De Rode Hoed, Amsterdam, Nederland

  Voortdurend worden nieuwe psychotherapeutische modellen ontwikkeld en steeds beloven ze betere behandelresultaten te zullen opleveren. Maar ondanks al die vernieuwingen blijkt de effectiviteit van psychotherapie niet te zijn toegenomen. Toch lijken therapeuten, cliënten en beleidsmakers vast te houden aan de veronderstelling dat er aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt; dat er belangrijke verschillen zijn in effectiviteit tussen behandelmodellen en dat psychotherapeuten in toenemende mate bij machte zijn psychische problemen te verhelpen.

 • 28 november

  Invitational Conference GIT-PD Jeugd

  GGZ Centraal, locatie Zon & Schild de Veste, Amersfoort, Nederland

  Invitational Conference GIT-PD Jeugd: goede zorg voor jongeren met persoonlijkheidsproblematiek

 • 29 november

  Parentificatie

  De Rode Hoed, Amsterdam, Nederland

  Van parentificatie is sprake als een kind de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het welbevinden van een ouder. In de behandelpraktijk ontmoeten we regelmatig volwassen patiënten die ooit zo’n bijzondere relatie met hun ouder(s) hadden. Bijzonder, vanwege hun gevoel als het ware ‘de ouder van hun ouder’ te zijn geweest.

 • 3 december

  Congres Sekse en gender in de GGZ

  De Rode Hoed, Amsterdam, Nederland

  Hoewel bij vrouwen en mannen evenveel psychische problemen voorkomen, verschillen aard en beloop van de problematiek bij beide geslachten. Zo komen bij vrouwen naast stemmings- en angststoornissen, meer posttraumatische stressstoornissen voor. Bij mannen is vaker sprake van middelengebruik, ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen. De wetenschappelijke kennis over vrouw-manverschillen in de GGz is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

 • 6 december

  De kwetsbare psyche

  Rode Hoed, Amsterdam, Nederland

  Stoornissen van de psyche hangen rechtstreeks samen met psychische kwetsbaarheid. Als bijna de helft van alle Nederlanders ooit in het leven een psychische aandoening ontwikkelt, dan gaat het er om steeds weer te zoeken naar de oorzaken van die kwetsbaarheid. Beide fenomenen zijn een resultante van de interactie tussen aanleg en omgeving. Dat spreekt voor zich, maar welke factoren zijn daarvoor verantwoordelijk? En zijn die factoren voor iedereen hetzelfde?

 • 6 december

  Congres Externaliserende gedragsproblemen bij kinderen en jongeren

  Antropia, Driebergen, Nederland

  Het Congres Externaliserende gedragsproblemen bij kinderen en jongeren gaat over externaliserend probleemgedrag bij kinderen en jongeren, het signaleren van dit gedrag, de gevolgen ervan voor het kind en de omgeving en over hoe men als professional om kan gaan met het probleemgedrag. Hoe kan men het gedrag behandelen en wat kan men als professional verder nog doen om het kind of de jongere en zijn omgeving te helpen? Er komen diverse soorten externaliserend gedrag aan bod, zoals agressie, anti-sociaal gedrag en oppositioneel-opstandig gedrag.