calender

02-06-2023

location

LocHal Tilburg

Organiser

Organized by: Kenniscentrum

Graag nodigen wij u uit voor ons congres ‘Maatwerk’ op 2 juni 2023, in samenwerking met De Viersprong.

Graag nodigen wij u uit voor ons congres ‘Maatwerk’ op 2 juni 2023, in samenwerking met De Viersprong.

Het thema van dit jaar is: Maatwerk. Veel van onze behandelingen zijn ‘evidence-based’, maar voor wie? En voor wie niet? We hebben tientallen, zelfs honderden, richtlijnen en behandelprotocollen. Maar hoe vertaal je ze naar concrete cliënten?

One size doesn’t fit all, maar wie heeft dan veel behandeling nodig en wie weinig? En hoe pak je dat aan en neem je cliënten daarin mee?

Onze keynote speakers brengen allen varianten op dit thema. Floortje Scheepers doet een warme oproep om vooral samen te begrijpen, te leren en te verbeteren. Aartjan Beekman laat zien hoe het veld van depressie al veel langer bezig is met het personaliseren van behandelingen. David van den Berg roept op om anders naar mentale problemen te kijken en licht dit toe met concrete voorbeelden. Maaike Smits tenslotte gaat in op hoe we doelmatige zorg voor cliënten met persoonlijkheidsproblemen kunnen vormgeven.

Na de lunch is er een gevarieerd aanbod aan workshops. De rode draad doorheen de workshop is: Hoe dan? Hoe gebruik je het nieuwe, alternatieve model om een behandelplan te maken? Hoe maak je een concreet en bruikbaar signaleringsplan met je cliënt? Etc.

Programma

9.00: inloop
9.15: opening door dagvoorzitter Walter Franken en introductie op het thema door Hester den Hartog
9.30: Floortje Scheepers
10.15: Aartjan Beekman
11.00: pauze
11.30: David van den Berg
12.15: Intermezzo
12.45: lunch
13.45: Maaike Smits
14.30: workshop ronde 1
15.30: pauze
15.45: workshop ronde 2
16.45: Afsluiting door Walter Franken en start borrel
 

Kosten en inschrijven

De kosten om deel te nemen aan dit congres, zijn: € 100,- voor medewerkers van de Viersprong, €125,– voor medewerkers van lidinstellingen van het Kenniscentrum en €225,- voor de overige deelnemers. 
Het inschrijfformulier vindt u hier. 

Accreditatie is aangevraagd bij de NVP, NVvP, FGzPt, VGCt, register Vaktherapie, Verpleegkundig specialist Register en Kwaliteitsregister V&V.

Workshops

De workshops waar u uit kunt kiezen, zijn

 1. Hoe stel je een behandelplan op op basis van het Alternatieve Model voor Persoonlijkheidsstoornissen?– Joost Hutsebaut, de Viersprong en kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen
  Het AMPD beschrijft de kern van persoonlijkheidspathologie op basis van beperkingen in Identiteit, Zelfsturing, Empathie en Intimiteit. Binnen ons GIT-PD programma gebruiken we die vier gebieden als basis voor het opstellen van een behandelplan. Hoe we dat doen, zal worden geïllustreerd en geoefend in deze workshop.
 2. Andere cliënten – andere schoenen – Hilde de Saeger, de Viersprong
  Diagnostiek vanuit, met en vooral voor de cliënt: dat is de focus van deze workshop. De persoonlijke en door de cliënt opgestelde vragen zijn het uitgangspunt en vragen om een persoonlijk en op maat gemaakt diagnostisch traject
 3. Fase bepaling en procesdiagnostiek vanuit een systemisch perspectief – Marije Eijgendaal, de Viersprong
  Gezinnen kunnen op allerlei momenten vastlopen. De vraag is dan hoe dit samenhangt met het vastlopen van een individu binnen dat gezin. Hoe toets je dit en welke systemische behandelindicaties impliceert deze toetsing? Hier gaan we verder op in tijdens de workshop.
 4. Samenwerken met gezinnen, een mentaliserend perspectief – Lidewij Gerits, MBT Nederland, de Viersprong
  Wat als samenwerking niet vanzelfsprekend is? Hoe integreer je het werken vanuit een methodisch kader met het aansluiten bij de behoeften van een gezin. In deze workshop gaan we aan de slag met enkele basisprincipes en interventies vanuit het MBT-model die kunnen helpen bij het vinden van een gezamenlijk focus.
 5. Met de IPAF dwaal je niet af, psychodynamische therapie anno 2023. – Sarah Campens, de Viersprong
  De Interpersoonlijke Affectieve Focus binnen de Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT), wat leidt tot een afscheidsbrief voor de cliënt.
 6. KKP-TA: rijkdom aan ‘working mechanisms’ voor een omschreven groep cliënten met cluster B/C persoonlijkheidsstoornissen – Pierre Sebregts, de Viersprong
 7. HELP!!! …een signaleringsplan…! – Noortje Roosen, de Viersprong
  Hoe houd je het werken aan zo’n plan levendig? En hoe zorg je dat een crisis-signaleringsplan echt aansluit bij decliënt? En dat de client voelt dat hij of zij daar echt wat aan heeft?In deze workshop worden handvatten gegeven hoe je op eenmentaliserende manier een passend en werkendcrisis-signaleringsplan maaktsamenmet eencliënt.
 8. Kwetsbaar. Zwanger. En dan? – Maartje Janssen, PuntP en NPI
  In deze workshop wordt uitgebreid stilgestaan bij de zwangeren dagbehandeling voor vrouwen met psychiatrische problematiek, zoals deze bij het NPI is opgezet. Op interactieve wijze wordt de rol van de verpleegkundige in deze dagbehandeling behandeld.
 9. Het voeren van moeilijke gesprekken – Ellen Willemsen, kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen en Parnassia Groep
  Als behandelaar moet je soms gesprekken voeren met je cliënt die niet eenvoudig zijn, denk aan: Hoe kaart je aan dat je cliënt niet zo fris ruikt als hij in de therapie komt? Of: Hoe bespreek je zorgen die je hebt over de opvoedstijl van de cliënt? In deze workshop gaat het hierover a.d.h.v. video’s die deze moeilijkheden illustreren.

 

>