calender

24-05-2024

location

Begijnhof Diest België

Organiser

Organized by: Kenniscentrum

Op 24 mei 2024 vindt het jaarcongres Persoonlijkheidsstoornissen plaats.

Op 24 mei 2024 vindt het jaarcongres Persoonlijkheidsstoornissen plaats.

DIT CONGRES IS MOMENTEEL VOL. WILT U TOCH NOG DEELNEMEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP, VOOR EEN PLEKJE OP DE RESERVELIJST. 

Op 24 mei 2024 vindt het jaarcongres Persoonlijkheidsstoornissen plaats, dit jaar in samenwerking met PZ Sint-Annendael. Het thema van dit jaar is ‘Over de grens’.
Letterlijk over de grens, dit jaar vindt het congres plaats in België, daarnaast richten we de focus op alles wat net buiten de grens van de kernbehandeling valt. Waar loopt deze specifieke groep patiënten (en hun context) tegenaan in hun persoonlijke en maatschappelijke herstel. We kijken daarnaast over de grenzen van de diagnostiek, leeftijd en behandeling. Dit doen we door plenaire lezingen en de mogelijkheid tot het volgen van workshops.

Het plenaire gedeelte bevat interessante lezingen van Christopher Hopwood, Stephan Claes, Damiaan Denys en Saskia Malcorps.

Hierna volgen een aantal workshoprondes, waar men kan kiezen uit een verscheidenheid aan interessante workshops.

Programma
Het programma van de dag vindt u hier:

09.00 –  09.30    Inloop en registratie

09.30 – 09.45    Welkom en inleiding

09.45 – 10.30    Spreker 1 Stephan Claes

10.30 – 11.15     Spreker 2 Damiaan Denys

11.15 – 11.45    Pauze

11.45 – 12.30    Spreker 3 Christopher Hopwood

12.30 – 12.45    PePs-prijs

12.45 – 13.45     Lunch

13.45 – 14.15    Lezing 4 Saskia Malcorps

14.25 – 15.25    Workshop 1

15.25 – 15.45    Pauze

15.45 – 16.45    Workshop 2

16.45                   Afsluiting en borrel

Workshops

De workshops waar u uit kunt kiezen, zijn:

1. Moeilijke gesprekken voeren
We kennen ze allemaal, de moeilijke gesprekken. Gesprekken waarbij je je van tevoren al zorgen maakt, of ge-sprekken die in de loop van de sessie een onverwachte moeilijke wending krijgen. Deze workshop geeft aan de hand van filmmateriaal handvatten om moeilijke gesprekken te voeren.—Ellen Willemsen

2. AMBIT
AMBIT is een op mentaliseren gebaseerde werkwijze, ontwikkeld door het Anna Freud Centre in Londen. AMBIT legt een sterke nadruk op het bouwen van relaties, niet alleen tussen de hulpverlener en de patiënt, maar ook met het netwerk en binnen het behandelteam zelf. Deelnemers maken in deze workshop kennis met de theoretische kaders van het AMBIT-model, en oefenen met de praktische tools– Rozemarijn van Duursen

3. GIT-PD Ouderen
GIT PD is in een landelijk project aangepast voor de ouderenpsychiatrie en wordt landelijk geïmplementeerd bij een aantal GGZ instellingen. De inhoudelijke aanpassingen en implementatie wordt in deze workshop toegelicht.—Machteld Ouwens en Gonda de Bruijn

4. GIT-PD Jeugd
Deze workshop deelt specifieke aspecten in het werken met jongeren en jongvolwassen, vanuit toepassing GIT-PD voor Jeugd. Dit project omvat een lopende pilotimplementatie met 5 instellingen. Opgedane ervaringen van twee deelnemende organisa-ties worden gedeeld —Sarah Laschen en Jacquelijne Schraven

5. GIT-PD in de forensische sector
Persoonlijkheidsstoornissen komen veel voor bij de forensische doelgroep. De GIT-PD is aangepast aan deze sec-tor, deze workshop beschrijft de eerste ervaringen van deze toepassing. Wat gaat er goed, waar loop je tegen aan en in hoeverre verhoudt het hanteren van de GIT-PD methode tot het maatschappelijk belang terugdringen van recidive risico? —Hommo Folkerts, Micky Kuijer en Madelein van Woerkom

6. Implementatie van de GIT-PD
Wat zijn dilemma’s die bij implementatie van GIT-PD aan de orde komen? Wat moet er aanwezig zijn in het GIT-PD programma? Waar moet de instelling aan voldoen? Welke stappen horen bij goede implementatie? Is meer lei-draad/uniformiteit in het GIT-PD programma wenselijk of juist niet? Dit en meer wordt besproken in deze workshop.—Annika van de Nieuwendijk

7. Een sterk verhaal
Een verhalende interventie ter bevordering van herstel bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Helpt het vertellen van je levensverhaal je te leren leven met je stoornis? Deze workshop laat zien wat deze interventie inhoudt en wat dit kan bijdragen aan het herstel. – Silvia Pol

8. Contemporary Integrative Interpersonal Theory
The purpose of this workshop is to introduce the central concepts and assumptions in Contemporary Integrative Interpersonal Theory, and to apply the model to the conceptualization and treatment of individuals with personality problems –
Christopher Hopwood

9. Kansen en valkuilen van herstelgericht werken binnen een GIT-PD kader
Hoe verhoudt herstelgericht denken zich tot de GIT-PD richtlijnen? Aan de hand van stellingen, multideskundig verdedigd door ervaringsdeskundigen en zorgverleners uit de extramurale werking, wordt gereflecteerd over kan-sen en valkuilen van deze benadering bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis.—Nele Reynders, Ann Janssens (onder voorbehoud) en Tania Jacobs

10. (On)begrensd brein, (on)begrensd lijf
In deze workshop wordt ervaringsgericht gewerkt met grenzen. Grenzen ontdekken, grenzen verleggen, grenzen versterken, grenzen respecteren. Hoe gaan we om met de grenzen van ons lichaam? Waar liggen sociale grenzen en hoe kunnen we deze aangeven? – Inne Michielsen en Sara van Bragt

Accreditatie en kosten
Er wordt accreditatie aangevraagd bij NVVP, NVP, FGZPt, Registerplein, Register Vaktherapie, V&VN en VSR.

De kosten om aan dit congres deel te nemen:
– Medewerkers Sint-Annendael: €100,-
– Medewerkers aangesloten instellingen Kenniscentrum PS: €125,-
– Anderen: €175,-

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door dit formulier in te vullen en te retourneren aan info@kenniscentrumps.nl

>