Onderzoek naar positieve schema’s in schematherapie

Schematherapie is volop in beweging en de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor positieve schema’s. Naast het verminderen van maladaptieve schema’s en modi, is er van oudsher al veel aandacht voor het opbouwen van de positieve modi als het blije kind en de gezonde volwassene.

Er is nu ook een vragenlijst die positieve schema’s meet, de Young Positive Schema Questionnaire (YPSQ). De veertien positieve (adaptieve) schema’s blijken niet het tegenovergestelde te zijn van de maladaptieve schema’s die gemeten worden met de Young Schema Questionnaire (YSQ-S3), maar bieden extra informatie (Louis et al., 2018, 2022). De Nederlandse YPSQ is onlangs gevalideerd in de algemene bevolking.

We weten nog niet of de vragenlijst geschikt is voor de klinische populatie, dat wil zeggen volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis of andere psychische problematiek. We kunnen jouw hulp hierbij goed gebruiken om dit te onderzoeken.

Vraag je cliënten mee te doen aan dit onderzoek, dan krijgen jullie de resultaten van de YPSQ, YSQ-S3 en SMI. Klik op Vragenlijsten (schematherapie.nl) voor deelname aan het onderzoek en informatie over positieve schema’s.

>