Tweede ronde van de onderzoeksagenda voor ouderen met PS.

Tweede ronde van de onderzoeksagenda voor ouderen met PS.

Vanuit PersonaCura / GGz Breburg, in samenwerking met Mondriaan, Tilburg University en de Vrije Universiteit Brussel, wordt een studie uitgevoerd om onderzoeksprioriteiten op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen in kaart te brengen. Dit wordt gedaan vanuit het perspectief van cliëntvertegenwoordigers, naasten en zorgverleners.

In de eerste ronde hebben we een open vraag gesteld om thema’s voor wetenschappelijk onderzoek te verzamelen. De vragenlijst is ingevuld door 45 deelnemers (zie figuur hieronder).

De antwoorden van deze deelnemers zijn geanalyseerd en vertaald naar onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen zijn vervolgens in een stuurgroep met zorgverleners en cliëntvertegenwoordigers verder aangescherpt. 

Het resultaat bestaat uit 31 onderzoeksvragen. In deze tweede ronde van de vragenlijst willen we een grotere groep deelnemers betrekken en hen vragen om de tien vragen te selecteren die een absolute onderzoeksprioriteit zijn op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en – problematiek bij ouderen. Zowel zorgverleners als cliëntvertegenwoordigers wordt gevraagd om deze vragenlijst in te vullen.

Het invullen van de vragenlijst duurt 5-10 minuten.

Link naar de vragenlijst: https://link.webropol.com/s/onderzoeksagendapss2

>