Oproep voor het opstellen van een onderzoeksagenda voor ouderen met persoonlijkheidsproblematiek

Oproep voor het opstellen van een onderzoeksagenda voor ouderen met persoonlijkheidsproblematiek

Vanuit PersonaCura / GGz Breburg ism Mondriaan, Tilburg University en de Vrije Universiteit Brussel wordt een studie uitgevoerd om onderzoeksprioriteiten op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen in kaart te brengen. Dit wordt gedaan vanuit het perspectief van cliëntvertegenwoordigers, naasten en zorgverleners.

In de eerste ronde stellen we een open vraag om thema’s voor wetenschappelijk onderzoek te verzamelen. De antwoorden worden geanalyseerd en vertaald naar onderzoeksvragen, deze worden in de tweede ronde geprioriteerd en in een laatste bijeenkomst wordt met relevante stakeholders een top 10 vastgesteld. Het eindproduct is een onderzoeksagenda! 

De eerste ronde wordt nu gestart en graag vragen we u om de onderstaande vragenlijst in te vullen.
Naast professionals vragen we ook vooral om (ex)-cliënten in de leeftijd van 60 jaar of ouder met een persoonlijkheidsstoornis (of – problematiek) en naasten om de vragenlijst in te vullen (het liefst vóór 18 december):  

Doe mee via: https://link.webropol.com/s/onderzoeksagendapss

>