Onderzoek naar positieve schema’s in schematherapie

Onderzoek naar positieve schema’s in schematherapie

Bent u ook zo benieuwd naar de positieve schema’s in schematherapie? Doe dan mee aan dit onderzoek!

Positieve schema’s zijn gezonde patronen van gedachten, emoties, gedrag en lichamelijke reacties. Deze positieve schema’s bieden extra informatie over gezonde kanten van uzelf en uw functioneren. Om deze reden is er een vragenlijst ontwikkeld die deze positieve schema’s meet, de Young Positive Schema Questionnaire (YPSQ). De vragenlijst is onlangs vertaald naar het Nederlands. Om te bepalen of deze ook goed toepasbaar is voor de Nederlandse bevolking met psychische klachten, wordt hier onderzoek naar gedaan.

Doe ook mee met het onderzoek, en ontvang na afloop de resultaten van de YPSQ maar ook resultaten van andere vragenlijsten naar schema’s en modi (YSQ-S3 en SMI). Deelname duurt ongeveer 90 minuten, een pauze is mogelijk.

Door op onderstaande link te klikken ontvangt u meer informatie over het onderzoek. Daarna kan u beslissen of u anoniem mee wilt doen. In de literatuurlijst onder aan de pagina vindt u meer informatie over positieve schema’s Vragenlijsten (schematherapie.nl). Direct meedoen aan het onderzoek kan via dezelfde link door te klikken op YPSQ.

>