De aanmelding voor gegadigden voor de PePs-prijs van 2024 is nu geopend!

De aanmelding voor gegadigden voor de PePs-prijs van 2024 is nu geopend!

De aanmelding voor gegadigden voor de PePs-prijs (Psychiater Expertgroep Persoonlijkheidsstoornissen) van 2024 is nu geopend!

De PePs-aanmoedingsprijs zal voor de zomer van 2024 weer worden uitgereikt op het jaarcongres van het landelijk kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Gegadigden voor deze prijs, al dan niet psychiater, kunnen worden genomineerd tot 1 maart 2024 via info@kenniscentrumps.nl

PePs-prijs:

De jaarlijkse PePs-prijs is in 2022 in het leven geroepen. Voorzitters Herman Groen en Theo Ingenhoven organiseerden gedurende twintig jaar driemaal per jaar een kleinschalige nascholingsbijeenkomst of een symposium voor m.n. psychiaters in Nederland die zich bezighielden met de diagnostiek en behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Op de laatste afsluitende PePs-bijeenkomst op 7 juli 2022 werd de PePs-prijs voor het eerst uitgereikt. Deze aanmoedigingsprijs bestaat uit een wisselbokaal met inscriptie (naam en datum) en een eenmalig vrij te besteden bedrag (gift van € 1111,11).

Nominaties

In aanmerking voor de prijs komt een persoon of een project/een team/een organisatie (hierna te noemen: genomineerde), die aan een of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

a. De genomineerde is verdienstelijk werkzaam (geweest) in een setting die zich richt op diagnostiek, behandeling en/of wetenschappelijk onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen of die de belangen van deze patiëntencategorie nadrukkelijk heeft behartigd;

b. De genomineerde heeft een verdienstelijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van (of wetenschappelijk onderzoek naar) de diagnostiek of de behandeling van persoonlijkheids-stoornissen in Nederland of Vlaanderen, of heeft een significante rol gespeeld bij de patiëntenparticipatie als ervaringsdeskundige of anderszins;

c. De genomineerde geeft blijk van een brede/generalistische kijk op persoonlijkheidspathologie of de maatschappelijke positie en problematiek van deze groep cliënten;

d. De genomineerde werkt verbindend tussen richtingen en scholen, en tussen wetenschap en praktijk, of tussen behandelaars en deze groep cliënten;

e. De genomineerde is gekwalificeerd wat blijkt uit kwaliteit en hoeveelheid publicaties (Nederlands en internationaal), kwaliteit van cv buiten publicaties, en/of uitstraling en bekendheid in Nederland, of blijkt uit zijn participatie in werkgroepen en commissies als vertegenwoordiger van patiënten- of naastenorganisaties;

f. De genomineerde is gekwalificeerd m.b.t. onderzoek in de zin van goed opgezet wetenschappelijk onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen, onderzoek naar comorbiditeit, en originaliteit van onderzoeksvragen.

Procedure:

Een gegadigde kan door eenieder, voldoende onderbouwd en met personalia van de genomineerde, worden aangemeld bij de voorzitter van de jury (via info@kenniscentrumps.nl ) voor 1 maart 2024.

Jury:

De huidige (2023/2024) jury voor de prijs bestaat uit:

Voorzitter: Theo Ingenhoven (psychiater/psychotherapeut, voorzitter PePs)

Vice-voorzitter: Herman Groen (psychiater/psychotherapeut, voorzitter PePs)

Twee vertegenwoordigers van het landelijk Kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen, momenteel: Ellen Willemsen (psychiater bij PsyQ-persoonlijkheidsstoornissen en voorzitter van het landelijk kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen) en

Joost Hutsebaut (klinisch psycholoog bij De Viersprong en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg).

Contact en informatie:

Secretariaat Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen: info@kenniscentrumps.nl

>