Het Expertisecentrum voor Transdiagnostische Psychotherapie heeft het TOPGGz Keurmerk gekregen.

Het Expertisecentrum voor Transdiagnostische Psychotherapie heeft het TOPGGz Keurmerk gekregen.

TOPGGz heeft op 24 juni 2024 het kwaliteitskeurmerk toegekend aan het Expertisecentrum voor Transdiagnostische Psychotherapie (voorheen het Centrum voor Psychotherapie) onderdeel van GGz Centraal. Met dit keurmerk wil het expertisecentrum graag de deskundigheid over transdiagnostische psychotherapie verder vergroten en beschikbaar stellen voor de geestelijke gezondheidszorg.

Het Expertisecentrum voor Transdiagnostische Psychotherapie biedt perspectief aan mensen die vastgelopen zijn in hun leven en in eerdere behandelingen. Met behulp van hoogspecialistische intensieve psychotherapeutische behandeling laten zij mensen met complexe problematiek weer deelnemen aan de maatschappij: zelfstandig, verbonden, met voldoende veerkracht voor een betekenisvol leven. Daarbij kijken ze naar de mens als geheel.

Specialisten in angst- en dwangstoornissen, vroegkinderlijk trauma en complexe persoonlijkheidsstoornissen werken nauw samen in één psychotherapeutisch behandelcentrum. Door de krachten te bundelen bieden ze zorg aan deze doelgroep waarbij de zorgvraag zich niet voegt naar de DSM-classificaties en/of die elders niet terecht kunnen. Het behandelaanbod is geïntegreerd vormgegeven met aandacht voor zowel stoornisspecifieke- als transdiagnostische factoren.

Meer over dit keurmerk, leest u hier

>