Expertnetwerken

Het Kenniscentrum werkt in projecten samen met diverse netwerken van experts.

Expertgroep Antisociaal gedrag

Antisociaal gedrag wordt vaak gezien als ongewenst en afwijkend. Het is een van de kenmerken van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Ook stemmingswisselingen, instabiele relaties en impulsief gedrag behoren tot de kenmerken. Het hulpverleningsaanbod voor cliƫnten die kampen met deze stoornis voldoet niet.
Voor de ernst van de problematiek is het heel belangrijk dat mensen met een ASPS een geschikte en effectieve behandeling aangeboden krijgen. Meer onderzoek is hiervoor noodzakelijk. Een groep experts probeert onderzoek naar de ASPS te bevorderen en de zorg voor deze specifieke doelgroep te verbeteren.
 
Experts:
Madeleine Rijckmans - Senior wetenschappelijk onderzoeker, GZ-psycholoog/ Psychotherapeut bij Fivoor en gastdocente bij Klinische Forensische Psychologie (Tilburg University)

Wies van den Bosch - Klinisch psycholoog, psychotherapeut en trainer/supervisor, Scelta, Apeldoorn, senior onderzoeker

Arno van Dam - Klinisch psycholoog, Hoofd wetenschappelijk onderzoek GGZ WNB, bijzonder hoogleraar antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij bij Tranzo (Tilburg University) en Consulent Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Expertgroep Werk en persoonlijkheidsstoornissen

Het einddoel van elke (GGZ)behandeling is dat patiƫnten weer zoveel mogelijk kunnen meedoen aan het maatschappelijke verkeer. Naast een helpend en veilig sociaal netwerk is zinvolle, betekenisgevende arbeid of dagbesteding essentieel. Hieraan vooraf gaan passende opleidingen. We vatten onder het thema het gehele palet: van opleidingen, dagbesteding, vrijwilligerswerk tot betaald werk. Het zijn belangrijke hulpbronnen wat betreft participatie (erbij horen) en identiteitsvorming. Het vergroot de veerkracht en het herstel.
Een netwerk op het gebied van werk en persoonlijkheidsstoornissen heeft een inventarisatie gemaakt van knelpunten op dit gebied, en aanbevelingen gedaan voor arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en bedrijfsartsen. Deze groep is breed vertegenwoordigd met arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, GGz-professionals en ervaringsdeskundigen.
Contactpersoon: Nina van Bunningen

Expertgroep klinische psychotherapie

Een bijzondere vorm van behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis is (dagklinische psychotherapie. Een groep experts zet zich in om praktijk- en wetenschappelijke kennis over (dag)klinische psychotherapie te inventariseren, samen te brengen en te verspreiden.
Er is een overzicht gemaakt van bestaande centra voor (dag)klinische psychotherapie.
contactpersoon: Anne-Marie Claassen

EPO

Tot voor kort vormden persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen een onderbelicht thema. Vanaf de jaren negentig verscheen er weliswaar een bescheiden aantal publicaties, maar deze artikelen waren doorgaans beschouwend van aard. Momenteel worden er verschillende psychometrische studies in binnen- en buitenland verricht en is er tevens een start gemaakt met effectonderzoek naar de behandeling van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.
Het Nederlands-Vlaamse Expertpanel Persoonlijkheid en Ouderen (EPO) is in 2006 opgericht en bestaat uit een multidisciplinair panel van psychologen, psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde en Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen. De panelleden zijn doorgaans werkzaam in de GGZ, Verpleeg- & Verzorgingshuissector (V&V) of eerste lijn en zijn nauw betrokken bij het thema door wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijsactiviteiten. EPO bestaat momenteel uit een dertigtal leden. 

Publicaties

March 22, 2023
January 25, 2023
>